UPRAVLJANJU ZGRADAMA

O UPRAVLJANJU ZGRADAMA

 

“Stambena zadruga DOM VIŠE”  u sklopu registriranih djelatnosti ima upisanu djelatnost upravljanja zgradama, intencija nam je da pod povoljnijim uvjetima od konkurencije svojim klijentima pokušamo pružiti čim kvalitetniju i bržu uslugu i  na taj način se nametnuti kao odgovorni partner.

Upravljanje zgradama je ozbiljan posao i traži odgovornog partenra Vlasnicima je u interesu briga i odgovoran odnos prema svojoj nekretnini, a izvršne poslove oko toga povjeravaju tvrtci registriranoj za poslove upravljanja zgradama.

dobrim upravljanjem se čuva i uvećava vrijednost onoga što posjedujete dok lošim i nemarnim upravljanjem vrijednost vaše nekretnine se smanjuje.

Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima određeno je da su suvlasnici obavezni plaćati pričuvu i da svaka zgrada mora imati upravitelja koji je registriran za tu djelatnost. Upravitelj organizira poslove vezane za održavanje i povećanje vrijednosti nekretnine, brine se o naplati pričuve, o svim redovnim poslovima održavanja zgrada te obavlja i sve druge poslove koje mu povjere suvlasnici.

Znak naše ozbiljnosti i transparentnost je da naši komitenti mogu u svakom trenutku u ralnom vremenu provjeravati financijsko izvješće transakcijskog račun zgrade.

Svaki od naših partnera dobit će jedinstveni kod pomoću kojeg će putem dole navedenog linka moći izvršiti uvid u stanje računa tj. financijsko izvješće

STANJE RAČUNA

Upravljanje i održavanje zgrada propisano je odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09), kojim su regulirana pravila za uređenje međusobnih odnosa suvlasnika, odnosno kojim se uređuje pravni institut vlasništva, kao i druga stvarna prava na nekretninama u Republici Hrvatskoj.

Pored ovog zakona postoji i podzakonski akt Uredba o održavanju zgrada (Narodne novine 64/97), koja preciznije regulira koji se dijelovi, uređaji i instalacije građevine smatraju zajedničkima, odnosno koji se to dijelovi, uređaji i instalacije građevine održavaju iz sredstava zajedničke pričuve, kao i to koji se radovi u održavanju građevine smatraju redovitim, hitnim i nužnim.